www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 

ussiedi

 

Akreditacija:
zalekare, stomatologe, mdicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre

15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

 

Kongres

OSMI  KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE


Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
13. - 14. MAJ 2017. god.

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Akreditacija: B-814/15-II

za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre
15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

 

Prijava za kongres:

1. Preuzmite prijavu za:

OSMI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

2. Preuzmite prijavu za:

ŠESTI KONGRES USSI EDI


Program
turistichka ponuda

Pravila pisanja radova kongresa

ZBORNIK IMA UDK I USBN broj, tako da je Vaš rad zvanično objavljen.

UPUTSTVO ZA AUTORE:

 1. Autor može da prijavi četiri rada (u dva može biti prvi autor, a u dva, drugi ili treći).
 2. Broj autora po radu je najviše tri.
 3. Svaki rad, poster ili usmeno izlaganje, mora imati rezime, urađen u skladu sa Uputstvom.
 4. Maksimalan broj reči je 300.
 5. Dimenzije postera su 60 cm sa 90 cm visine.
 6. Rezime se dostavlja na E-mail kao Word (2007) dokument, u fontu Times New Roman, veličine slova 10-12 pt, ili poštom, na priloženoom obrascu i korektno otkucan mašinom ili laser printerom.
 7. Kucati naslov rada velikim slovima – do deset reči.
  U novom redu, malim slovima, imena autora bez titula.
 8. Rezime treba da sadrži cilj, metodologiju, rezultate i zaključak (dostaviti naslov rada i zaključak i na engleskom jeziku).
 9. Skraćenice, velikim slovima, dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu.
 10. U rezimeu ne treba citirati autore i literaturu.
 11. Rezimei podležu recenziji.
 12. U rezimeu naglasiti način na koji se želi prezentovati rad,  usmeno ili posterom.
 13. Naučni odbor odlučuje o prihvatanju rada za prezentaciju i način prezentacije.
 14. Autori će biti obavešteni o odluci Naučnog odbora, najkasnije do 15.04.2017.godine.
 15. Primljeni radovi se mogu prezentovati putem postera ili usmeno.
 16. Vreme prezentacije postera ograničeno je na 10 minuta, a usmenih izlaganja na 15 minuta.
 17. Rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea.
 18. Autori odbranjenih radova, dobiće sertifikat o odbrani.
 19. ROK ZA PRIJEM REZIMEA JE 10. APRIL 2017. GODINE.

 

Dodatne informacije:

Prijave dostaviti:

Е-mail: bkardasevic@gmail.com
Web sajt: www.ussiedi.com

U elektronskom obliku na adresu:
Е-mail: bkardasevic@gmail.com

 

 

USSI EDI LOGO USSI EDI KONGRES LOGO

 

ŠESTI KONGRES  USSI EDI                         

                  11-12. maj  2017. godine, Novi Sad,Zgrada NIS-a, Narodnog fronta 12

 

Аkreditacija broj: В-973/16-II         

Akreditovano za:  lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, stomatološke sestre i zubne tehničare

                                    15bodova za predavače po pozivu,

                                    13 bodova za usmenu prezentaciju,

                                    11 bodova za poster prezentaciju i

                                    10 bodova za učesnike

 

UPUTSTVO ZA AUTORE:

 1. Autor može da prijavi četiri rada (u dva može biti prvi autor, a u dva, drugi ili treći).
 2. Broj autora po radu je najviše tri.
 3. Svaki rad, poster ili usmeno izlaganje, mora imati rezime, urađen u skladu sa Uputstvom.
 4. Maksimalan broj reči je 300.
 5. Dimenzije postera su 60 cm sa 90 cm visine.
 6. Rezime se dostavlja na E-mail kao Word (2007) dokument, u fontu Times New Roman, veličine slova 10-12 pt, ili poštom, na priloženoom obrascu i korektno otkucan mašinom ili laser printerom.
 7. Kucati naslov rada velikim slovima – do deset reči.
  U novom redu, malim slovima, imena autora bez titula.
 8. Rezime treba da sadrži cilj, metodologiju, rezultate i zaključak (dostaviti naslov rada i zaključak i na engleskom jeziku).
 9. Skraćenice, velikim slovima, dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu.
 10. U rezimeu ne treba citirati autore i literaturu.
 11. Rezimei podležu recenziji.
 12. U rezimeu naglasiti način na koji se želi prezentovati rad,  usmeno ili posterom.
 13. Naučni odbor odlučuje o prihvatanju rada za prezentaciju i način prezentacije.
 14. Autori će biti obavešteni o odluci Naučnog odbora, najkasnije do 15.04.2017.godine.
 15. Primljeni radovi se mogu prezentovati putem postera ili usmeno.
 16. Vreme prezentacije postera ograničeno je na 10 minuta, a usmenih izlaganja na 15 minuta.
 17. Rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea.
 18. Autori odbranjenih radova, dobiće sertifikat o odbrani.
 19. ROK ZA PRIJEM REZIMEA JE 10. APRIL 2017. GODINE.

Dodatne informacije:

Prijave dostaviti:

Е-mail: bkardasevic@gmail.com
Web sajt: www.ussiedi.com

U elektronskom obliku na adresu:
Е-mail: bkardasevic@gmail.com

 

 

 

 
 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons