www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 

ussiedi

 

Akreditacija:
zalekare, stomatologe, mdicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre

15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

 

Kongres

OSMI  KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE


Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
19. i 20. maj 2018. godine

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Akreditacija: В-1125/17-II

lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zubne tehničare i stomatološke sestre. 
15 bodova predavanja po pozivu,

13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

 

Prijava za kongres:

1. Preuzmite prijavu za:

DEVETI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

2. Preuzmite prijavu za:

SEDMI KONGRES USSI EDI


Program
turistichka ponuda

Pravila pisanja radova kongresa

ZBORNIK IMA UDK I USBN broj, tako da je Vaš rad zvanično objavljen.

UPUTSTVO ZA AUTORE:

 1. Autor može da prijavi četiri rada (u dva može biti prvi autor, a u dva, drugi ili treći).
 2. Broj autora po radu je najviše tri.
 3. Svaki rad, poster ili usmeno izlaganje, mora imati rezime, urađen u skladu sa Uputstvom.
 4. Maksimalan broj reči je 300.
 5. Dimenzije postera su 60 cm sa 90 cm visine.
 6. Rezime se dostavlja na E-mail kao Word (2007) dokument, u fontu Times New Roman, veličine slova 10-12 pt, ili poštom, na priloženoom obrascu i korektno otkucan mašinom ili laser printerom.
 7. Kucati naslov rada velikim slovima – do deset reči.
  U novom redu, malim slovima, imena autora bez titula.
 8. Rezime treba da sadrži cilj, metodologiju, rezultate i zaključak (dostaviti naslov rada i zaključak i na engleskom jeziku).
 9. Skraćenice, velikim slovima, dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu.
 10. U rezimeu ne treba citirati autore i literaturu.
 11. Rezimei podležu recenziji.
 12. U rezimeu naglasiti način na koji se želi prezentovati rad,  usmeno ili posterom.
 13. Naučni odbor odlučuje o prihvatanju rada za prezentaciju i način prezentacije.
 14. Autori će biti obavešteni o odluci Naučnog odbora, najkasnije do 20.04.2018.godine.
 15. Primljeni radovi se mogu prezentovati putem postera ili usmeno.
 16. Vreme prezentacije postera ograničeno je na 10 minuta, a usmenih izlaganja na 15 minuta.
 17. Rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea.
 18. Autori odbranjenih radova, dobiće sertifikat o odbrani.
 19. ROK ZA PRIJEM REZIMEA JE 10. APRIL 2018. GODINE.

 

Dodatne informacije:

Prijave dostaviti:

Е-mail: bkardasevic@gmail.com
Web sajt: www.ussiedi.com

U elektronskom obliku na adresu:
Е-mail: bkardasevic@gmail.com

 

 

USSI EDI LOGO USSI EDI KONGRES LOGO

 

ŠESTI KONGRES  USSI EDI                         

                  17-18. maj  2018. godine, Novi Sad,Zgrada NIS-a, Narodnog fronta 12

 

Аkreditacija broj: В-1109/17-II       

Akreditovano za:  lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zubne tehničare, stomatološke sestre

                                    15bodova za predavače po pozivu,

                                    13 bodova za usmenu prezentaciju,

                                    11 bodova za poster prezentaciju i

                                    10 bodova za učesnike

 

UPUTSTVO ZA AUTORE:

 1. Autor može da prijavi četiri rada (u dva može biti prvi autor, a u dva, drugi ili treći).
 2. Broj autora po radu je najviše tri.
 3. Svaki rad, poster ili usmeno izlaganje, mora imati rezime, urađen u skladu sa Uputstvom.
 4. Maksimalan broj reči je 300.
 5. Dimenzije postera su 60 cm sa 90 cm visine.
 6. Rezime se dostavlja na E-mail kao Word (2007) dokument, u fontu Times New Roman, veličine slova 10-12 pt, ili poštom, na priloženoom obrascu i korektno otkucan mašinom ili laser printerom.
 7. Kucati naslov rada velikim slovima – do deset reči.
  U novom redu, malim slovima, imena autora bez titula.
 8. Rezime treba da sadrži cilj, metodologiju, rezultate i zaključak (dostaviti naslov rada i zaključak i na engleskom jeziku).
 9. Skraćenice, velikim slovima, dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu.
 10. U rezimeu ne treba citirati autore i literaturu.
 11. Rezimei podležu recenziji.
 12. U rezimeu naglasiti način na koji se želi prezentovati rad,  usmeno ili posterom.
 13. Naučni odbor odlučuje o prihvatanju rada za prezentaciju i način prezentacije.
 14. Autori će biti obavešteni o odluci Naučnog odbora, najkasnije do 20.04.2018.godine.
 15. Primljeni radovi se mogu prezentovati putem postera ili usmeno.
 16. Vreme prezentacije postera ograničeno je na 10 minuta, a usmenih izlaganja na 15 minuta.
 17. Rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea.
 18. Autori odbranjenih radova, dobiće sertifikat o odbrani.
 19. ROK ZA PRIJEM REZIMEA JE 10. APRIL 2018. GODINE.

Dodatne informacije:

Prijave dostaviti:

Е-mail: bkardasevic@gmail.com
Web sajt: www.ussiedi.com

U elektronskom obliku na adresu:
Е-mail: bkardasevic@gmail.com

 

 

 

 

PRAVILA  PISANJA  SAŽETAKA                                                                                               
                  
                              DEVETI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE
               Novi Sad, 19. - 20. maj 2018. godine, Zgrada NIS-a, Narodnog fronta 12

Аkreditacija broj: В-1125/17-II                                      
Akreditovano za:  lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre
                                    15bodova za predavače po pozivu,
                                    13 bodova za usmenu prezentaciju,
                                    11 bodova za poster prezentaciju i
                                    10 bodova za učesnike

SEDMI KONGRES  USSI EDI                         
                  17-18. maj  2018. godine, Novi Sad,Zgrada NIS-a, Narodnog fronta 12

Аkreditacija broj: В-1109/17-II
 Akreditovano za:  lekare, stomatologe, farmaceute, zdravstveni tehničari, stomatološke sestre i zubne tehničare
                                    15bodova za predavače po pozivu,
                                    13 bodova za usmenu prezentaciju,
                                    11 bodova za poster prezentaciju i
                                    10 bodova za učesnike        

UPUTSTVO ZA AUTORE:

 1. Autor može da prijavi četiri rada (u dva može biti prvi autor, a u dva, drugi ili treći).
 2. Broj autora po radu je najviše tri.
 3. Svaki rad, poster ili usmeno izlaganje, mora imati rezime, urađen u skladu sa Uputstvom.
 4. Maksimalan broj reči je 300.
 5. Dimenzije postera su 60 cm sa 90 cm visine.
 6. Rezime se dostavlja na E-mail kao Word (2007) dokument, u fontu Times New Roman, veličine slova 10-12 pt, ili poštom, na priloženoom obrascu i korektno otkucan mašinom ili laser printerom.
 7. Kucati naslov rada velikim slovima – do deset reči.
  U novom redu, malim slovima, imena autora bez titula.
 8. Rezime treba da sadrži cilj, metodologiju, rezultate i zaključak (dostaviti naslov rada i zaključak i na engleskom jeziku).
 9. Skraćenice, velikim slovima, dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu.
 10. U rezimeu ne treba citirati autore i literaturu.
 11. Rezimei podležu recenziji.
 12. U rezimeu naglasiti način na koji se želi prezentovati rad,  usmeno ili posterom.
 13. Naučni odbor odlučuje o prihvatanju rada za prezentaciju i način prezentacije.
 14. Autori će biti obavešteni o odluci Naučnog odbora, najkasnije do 20.04.2018.godine.
 15. Primljeni radovi se mogu prezentovati putem postera ili usmeno.
 16. Vreme prezentacije postera ograničeno je na 10 minuta, a usmenih izlaganja na 15 minuta.
 17. Rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea.
 18. Autori odbranjenih radova, dobiće sertifikat o odbrani.
 19. ROK ZA PRIJEM REZIMEA JE 01. APRIL 2018. GODINE.

Dodatne informacije:

Prijave dostaviti:

Е-mail: bkardasevic@gmail.com
Web sajt:
www.dlvsld.org

U elektronskom obliku na adresu:
Е-mail: bkardasevic@gmail.com

 

 

 

 
 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons