www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 

MEDIJI O NAMA

 

STOMATOLOZI O REFORMI ZDRAVSTVA

 

Privatizacija kao lek

 

Reformisanje zdravstva je u zastoju jer smo imali dve smene ministara zdravlja, a posle ostavke dr Tomice Milosavljevića još uvek nemamo novog ministra - rekao je potpredsednik Vlade Srbije Miodrag Isakov, pozdravljajući uèesnike simpozijuma “Zajedno u reformu zdravstva” koji je organizovala Stomatološka sekcija Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva i Društvo privatnih doktora stomatologije Srbije.
Cilj simpozijuma je, kako je naglasio predsednik Stomatološke sekcije dr Branislav Kardašević, da se sagleda stanje zdravstva kod nas, kako ga reformisati i postaviti osnovna zakonska rešenja. Kako je rečeno, prilikom izrade zakona o lekarskoj komori neophodno je uzeti u obzir povezanost modela zdravstvenog osiguranja s oblikom lekarskih asocijacija. Ukazano je na potrebu racionalizacije bolničkog sektora, jer je popunjenost kreveta u bolnicama ponegde samo oko 50 odsto. Jedan od važnih koraka bi bio stvaranje savremene regulative koja bi omogućila otvaranje dnevnih bolnica u privatnom sektoru gde bi leèenje pacijenata bilo mnogo jeftinije. Podatak da u domovima zdravlja proseèno na jednog lekara dolazi četiri specijaliste govori da se radi o veoma „skupom” odnosu.


J. Barbuzan

 

 

stomatoloska sekcija

medij o nama stomatološka sekcija DLV-SLD

 

 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons