www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 

MEDIJI O NAMA

 

Zbog zubara sazvan strucni kolegijum

 

 

 

Za danas je zakazan struèni kolegijum

stomatološke  službe sa direktorom

Doma zdravlja dr Ðorðem Petrovicem, 

a njemu ce prisustvovati nacelnica dr

Jelica Konjevic,  kao i šefovi dispanzera,

glavne sestre i tehnicari 

 

 

Nakon zajednièkog struènog kolegijuma, pomoćnik  direktora dr Petar Radin obilaziće iduće nedelje sve  dispanzere i rzgovarati sa zaposlenima, kako bi èuli  razloge njihovog nezadovoljastva - kazao nam je direktor  dr Petroviæ i napomenuo da još uvek nije dobio zahtev  zaposlenih o u kojem traže da im se isplaæuju plate po  zakonu, da se preispita aneks ugovora za koji zaposleni  kažu da ga potpisali pod pretnjom otkazima u septembru i  da se definiše status službe u okviru kuæe. Za ove  zahteve Petroviæ je èuo od novinara „Dnevnika“. Podseæanja radi, stomatolozi od prošle godine više ne dobijaju plate od Zavoda za zdravstveno osiguranje  (Fonda) i deo njih novac zaraðuje na tržištu,  naplaæivanjem usluga od pacijenata. Zaposleni kažu kako  ne znaju kada æe i koliku æe platu dobiti, a krajem  prošle godine su promenjene norme i sada od pacijenata naplaæuju veæe iznose. Pri tome, neki dobijaju i platu  manju od minimalca. Pozivaju se na Uredbu Vlade o Platama u državnim ustanovama, jer su oni i dalje  zaposleni u Domu zdravlja. Fond ne daje za plate Nezadovoljni stomatolozi navode da su njihove  plate ugovorene sa Fondom, kao i ostalima koji  rade u Domu zdravlja. Meðutim, naèelnica Službe za  opšte, pravne i finansijske poslove Jasmina  Peulja-Vukobratoviæ objašnjava da sa Fondom nisu  ugovorene plate za zaposlene u stomatologiji. - Stomatološka služba ove godine dobija okvirno  154.851.000 dinara, ukoliko fakturišu usluge u toj  vrednosti. Ukoliko fakturišu manje, manje æe  dobiti, a više od toga ne dobijaju - kazala je  Peulja-Vukobratović

 

stomatoloska sekcija

medij o nama stomatološka sekcija DLV-SLD

Nikakav dopis od zaposlenih nije dobila ni naèelnica  službe dr Jelica Konjeviæ, ali navodi da su zaposleni  nezadovoljni platama i raspodelom novca od Fonda. - Treba da razgovaramo i da se razjasni sve što je  nejasno. Nemam ništa protiv njihovih akcija, jer nisu  usmerene protiv mene, oni samo traže svoja prava -  kazala je dr Konjeviæ i napomenula da u službi niko nema  platu manju od minimalca, što sada iznosi 10.000 dinara. Naèelnica stomatologije objašnjava da pojedine sestre  nemaju posla i meseèni uèinak im je nula, a ipak  dobijaju zagarantovanu najmanju platu. Na pitanje kako  onda neko ipak dobija manje od tog iznosa. Konjeviæeva  kaže kako je moguæe da se nekome s plate skida kredit,  ali je moguæe i da je u pitanju greška i u tom sluèaju  je potrebna ispravka. Fond je preporuèio da u službi ostane 166 zaposlenih, a  osim njih tu je još 113 zaposlenih koji su ostali nakon  dve racionalizacije. Pomoænica direktora zadužena za  finansije Svetlana Vukaloviæ rekla je kako su prošle  godine stomatolozi ukupno zaradili 208.747.000 dinara,  od èega je na tržištu zaraðeno 77.296.000, a preostalih  127.756.000 dinara je dobijeno od Fonda.  LJ. Petroviæ 

 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons