www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 

ussiedi

 

Akreditacija:
lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre.

15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
 10 bodova pasivno učešće.

 

Kongres

DEVETI  KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE


Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
19. i 20. maj 2018. godine

.

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Organizator: DLV-SLD – Stomatološka sekcija pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine i Gradskog veća za zdravstvo grada Novog Sada

Akreditacija: В-1125/17-II

lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zubne tehničare i stomatološke sestre. 
15 bodova predavanja po pozivu,

13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija. Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni. Učesnici dobijaju sertifikate za učešće (kontinuirana  edukacija), usmenu i poster prezentaciju radova, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zborniku radova međunarodnog  kongresa sa UDK i ISBN brojevima.

-Kotizacija za učešće na Kongresu:

do 10.04.2018. god.         2500 RSD

do 25.04.2018. god.         3000 RSD

posle 10.05.2018. god.    3500 RSD

prijava
Program
turistichka ponuda

-Za grupne uplate: na 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci

-Za studente, stažere i nezaposlene je prisustvo predavanjima besplatno.

-Uplata za 9. Kongres stomatologa Vojvodine se vrši ( Erste bank a.d.),

na račun broj:  340-11014009-80

svrha: za. 9. Kongres stomatologa Vojvodine,

primalac: "Evropa turs" (za stomatologe), 21000 Novi Sad,  Železnička 48.

a poziv na broj je: BROJ LICENCE

Kopije uplatnica šalju se na mejl: bkardasevic@gmai.comdlv@neobee.net,                

Sva dodatna obaveštenja naći će te na sajtu:  www.dlvsld.orgwww.ussiedi.com                                                           

 Tel: 062/244148, 063/421 300; 021/421 649Predsednik
Organizacionog odbora 8. Kongresa stomatologa Vojvodine
Prim. dr Branislav Kardašević

  

USSI EDI LOGO USSI EDI KONGRES LOGO

 

SEDMI  MEĐUNARODNI  KONGRES  USSI EDI

17. i 18. maj 2018.godine

AkreditacijaВ-1109/17-II

za: lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zubne tehničare i stomatološke sestre.

15 bodova predavanja po pozivu,

13 bodova usmena prezentacija,

11 bodova poster prezentacija

 

 10 bodova pasivno učešće. 

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija. Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni. Učesnici dobijaju sertifikate za učešće (kontinuirana  edukacija), usmenu i poster prezentaciju radova, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zborniku radova međunarodnog kongresa sa UDK i ISBN brojevima.

-Kotizacija za učešće na Kongresu:

do 10.04.2018. god.         2500 RSD

do 25.04.2018. god.         3000 RSD

posle10.05.2018. god.    3500 RSD

-Za grupne uplate: na 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci

-Za studente, stažere i nezaposlene je prisustvo predavanjima besplatno.

 

-Uplata za 7. Kongres Implantologa USSI EDI se vrši na (kod Erste bank a.d.)  

račun broj: 340-11014008-83

svrha: za. 7. Kongres Implantologa USSI EDI,

primalac: "Evropa turs" (za implantologe),  21000 Novi Sad,  Železnička 48.

a poziv na broj je:  BROJ LICENCE

Е-mail: bkardasevic@gmail.com

zoomar@eunet.rs

dlvsld.s@gmail.com

Sva dodatna obaveštenja naći će te na sajtu: www.dlvsld.org.rs;  www.ussiedi.com;

Tel: 062/244 148, 063/421 300; 021/421 649

 

 

 
     
   
 
 
 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons