www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 

ussiedi

 

Akreditacija:
zalekare, stomatologe, mdicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre

15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

 

Kongres

OSMI  KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE


Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
13. - 14. MAJ 2017. god.

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Organizator: DLV-SLD – Stomatološka sekcija pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine i Gradskog veća za zdravstvo grada Novog Sada

Akreditacija: В-971/16-II ; А-1-2892/16

za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zubne tehničare, stomatološke sestre 
15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
10 bodova pasivno učešće.

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija. Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni. Učesnici dobijaju sertifikate za učešće (kontinuirana  edukacija), usmenu i poster prezentaciju radova, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zbornicima radova međunarodnog  kongresa

-Kotizacija za učešće na Kongresu:

do 15.04.2017. god.         2500 RSD

do 03.05.2017. god.         3000 RSD

posle 03.05.2017. god.    3500 RSD

prijava
Program
turistichka ponuda

-Za grupne uplate: na 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci

-Za studente, stažere i nezaposlene je prisustvo predavanjima besplatno.

-Uplata za 8. Kongres stomatologa Vojvodine se vrši ( Erste bank a.d.),

na račun broj:  340-11014009-80

svrha: za. 8. Kongres stomatologa Vojvodine,

primalac: "Evropa turs" (za stomatologe), 21000 Novi Sad,  Železnička 48.

a poziv na broj je: BROJ LICENCE

Е-mail:  bkardasevic@gmai.comzoomar@eunet.rs             

Sva dodatna obaveštenja naći će te na sajtu:  www.dlvsld.orgwww.ussiedi.com                                                           

 Tel: 062/244148, 063/421 300; 021/421 649Predsednik
Organizacionog odbora 8. Kongresa stomatologa Vojvodine
Prim. dr Branislav Kardašević

 

 

USSI EDI LOGO USSI EDI KONGRES LOGO

 

ŠESTI  MEĐUNARODNI  KONGRES  USSI EDI

 

               11. i 12. maj 2017.godine Novi Sad, Zgrada NIS-a, Narodnog fronta 12

 

                                                       Akreditacija В-973/16-II 

za: LEKARE, STOMATOLOGE, MDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, STOMATOLOŠKE SESTRE  i  ZUBNE TEHNIČARE

15 bodova predavanja po pozivu,

13 bodova usmena prezentacija,

11 bodova poster prezentacija

 

 10 bodova pasivno učešće. 

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija. Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni. Učesnici dobijaju sertifikate za učešće (kontinuirana  edukacija), usmenu i poster prezentaciju radova, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zbornicima radova međunarodnog kongresa.

-Kotizacija za učešće na Kongresu:

do 15.04.2017. god.         2500 RSD

do 03.05.2017. god.         3000 RSD

posle03.05.2017. god.    3500 RSD

-Za grupne uplate: na 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci

-Za studente, stažere i nezaposlene je prisustvo predavanjima besplatno.

 

-Uplata za 6. Kongres Implantologa USSI EDI se vrši na (kod Erste bank a.d.)  

račun broj: 340-11014008-83

svrha: za. 6. Kongres Implantologa USSI EDI,

primalac: "Evropa turs" (za implantologe),  21000 Novi Sad,  Železnička 48.

a poziv na broj je:  BROJ LICENCE

Е-mail: bkardasevic@gmail.com

zoomar@eunet.rs

dlvsld.s@gmail.com

Sva dodatna obaveštenja naći će te na sajtu: www.dlvsld.org.rs;  www.ussiedi.com;

Tel: 062/244 148, 063/421 300; 021/421 649

 

 

 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons