www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 

ussiedi

Akreditacija:
za lekare, stomatologe, farmaceute i stomatološke
sestre
 

13 bodova predavanja po pozivu,
11 bodova usmena prezentacija,
9 bodova poster prezentacija
 7 bodova pasivno učešće.

 

volksbank

Kongres

TREĆI  KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE


Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
19. - 20. MAJ 2012. god.

 stomatološka sekcija DLV-SLD


Akreditacija:   B–301/11-II;        

za lekare, stomatologe i stomatološke sestre 
15 bodova predavanja po pozivu,
13 bodova usmena prezentacija,
11 bodova poster prezentacija
 9 bodova pasivno učešće.

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija.

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni i Kongres je objavljen u kalendaru medecinskih manifestacija ( SPITTA Verlag ). Učesnici dobijaju sertifikate za učešće (kontinuirana edukacija), usmenu i poster prezentaciju radova, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zborniku radova Trećeg kongresa stomatologa Vojvodine.

Prijava učešća za usmene i poster prezentacije(sa obaveznim sažetcima) je do 15.04.2012. godine, na adresu
Organizacionog odbora Kongresa:
STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV-SLD
- za Drugi Kongres
21000 NOVI SAD
Vase Stajića  9

Е-mail:  bkardasevic@gmail.com
              dlvsld@neobee.net
              zoomar@eunet.rs  

Obrazac prijave za prezentacije se može naći na sajtu: www.dlvsld.org ;

prijava
Program
turistichka ponuda

Sve prijavljene radove obradiće Naučni odbor Kongresa , te će svaki autor do 20.04.2012. god. dobiti potvrdu o prihvatanju  rada za prezentaciju.
Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju, mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese.
Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetka i dobijanje sertifikata, kao i dobijanje potvre o učešću, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:

20.aprila 2012.god.

25 bodova

 

10. maja 2012. god.

30 bodova

 

posle 10. maja 2010. god.

35 bodova

(bod- dinarska protivvrednost na dan uplate)

   

Za studente je, uz indeks, prisustvo predavanjima besplatno.

Uplata se vrši na račun kod Volksbank broj: 285222100000007014, svrha uplate: Treći Kongres stomatologa Vojvodine, primalac: „Globus tours“, a poziv na broj je broj Vaše licence. Kopija uplatnice se dostavlja na adresu: „ Globus tours“, Ilije Ognjanovića 9, 21000 Novi Sad, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i kongresni materijal na sam dan održavanja Kongresa. Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Potvrde o učešću se preuzimaju 20. maja (nedelja) od 14h.
Sva dodatna obaveštenja naći će te na sajtu: www.dlvsld.org                                                                                            


Obaveštenja: e-mail:

bkardasevic@gmail.com

 

dlvsld@neobee.net

sajt:

www.dlvsld.org

   

Tel: 021/521096; 062/244148, 063/421 300;

E-mail: bkardasevic@gmail.com ; zoomar@eunet.rs; dlvsld@neobee.net                   

Predsednik Organizacionog odbora
Dr Zoran Marjanović

 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons