www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 
 

ARHIVA

DRUGI SIMPOZIJUM
STOMATOLOGA VOJVODINE

Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
20. - 22. MAJ 2011. godine

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Nazad u arhivu

Stručni deo Simpozijuma odvijaće se putem predavanja i poster prezentacija.

Tema Simpozijuma je : MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U STOMATOLOGIJI

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni , a Simpozijum je objavljen u kalendaru medicinskih manifestacija ( SPITTA Verlag ). Učesnici dobijaju potvrde o učešću , prezentaciji radova,a rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea. Predavanja (po pozivu i usmene prezentacije) su akreditovana sa 12 a učešće i poster prezentacije sa 9 bodova, za lekare, stomatologe, farmaceute, zubne tehničare, medicinske i stomatološke sestre. Broj akreditacije: B-133/10-II.

Prijava učešća za usmene i poster prezentacije(sa obaveznim sažecima) je do 25.04.2011. godine, na adresu Organizacionog odbora Simpozijuma:
STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV
SLD za Simpozijum
21000 NOVI SAD
Vase Stajića 9
E-mail: dlvsld@neobee.net, bkardasevic@gmail.com

Obrazac prijave za prezentacije se može naći na sajtu:
www.dlvsld.org.rs

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Simpozijuma, te će svaki autor do 01.05.2011. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

prijava
program
Program
turistichka ponuda

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese.

Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:

do 05.05.2011. godine

2 500 RSD sa PDV-om

 

posle 05.05.2011. god.

3 000 RSD sa PDV-om

Za studente je, uz  indeks, prisustvo predavanjima besplatno, stažeri i nezaposleni plaćaju polovinu kotizacije.

Uplata se vrši na račun kod Erste banke broj: 340-1861-70 , poziv na broj: broj Vaše licence,za Drugi simpozijum stomatologa Vojvodine, primalac Stomatološka sekcija DLVSLD-a. Kopija uplatnice se dostavlja na adresu Organizacionog odbora, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i materijal na sam dan održavanja Simpozijuma.

O uplatama kotizacija konsultovati Vesnu Šaranović, tel: 021/ 521096.

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlvsld.org .rs


Obaveštenja: e-mail:

bkardasevic@gmail.com

 

dlvsld@neobee.net

sajt:

www.dlvsld.ogr

   

Tel: 021/528-767
E-mail: dlvsld@neobee.net  
Faks:021/521-096

Predsednik Organizacionog odbora
dr Biljana Reba

 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons