www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 

Aktivnosti

 
 

Sastanak stomatološke sekcije DLV-SLD

Ruma, 20 oktobar, 2007.

 

Pod efikasnim rukovodstvom Dr Vere Veljović, predsednice aktiva-Ruma stomatološke sekcije DLV-SLD, održan je odlično posećen stručni skup u okviru kontinuirane edukacije.

 

Društveni program je bio vrlo sadržajan i sastojao se od posete Pravoslavne crkve u Rumi sa odslikanim ikonama klasičnog slikara Uroša Predića kao i poseti gradskom Muzeju. Nakon predavanja nastavljeno je druženje stomatologa iz Vojvodine i Beograda uz bogatu zakusku i prijatnu muzičku pratnju.

 

dlv-sld dlv-sld

 

Održana su četiri stručna predavanja od strane eminentnih predavača iz Beograda i Novog Sada pred više od 100 prisutnih stomatologa iz Rume i sremskog okruga:

 

Prof.Mirjana Ivanović, Stomatološki fakultet, Beograd:

- Prevencija, profilaksa i terapija inicijalnih karijesnih lezija

 

doc. Dr Branisalv Karadžić, Stomatološki fakultet, Beograd:

-Amalgam-(ne) rešena dilema!!!

 

Prof dr Kosovka Obradovic-Djuricic, Stomatološki fakultet, Beograd:

-Biokompatibilnost gradivnih stmatoloskih materijala

 

Dr spec. Fedor Marijanski, privatna praksa Novi Sad:

-Rešavanje retencije donje totalne proteze imedijatnim opterecenjem 4 inplantata  

 

dlv-sld dlv-sld

 

Stomatoloska sekcija

stomatoloska sekcija DLV-SLD stomatološka sekcija DLV-SLD

Zadnja tačka dnevnog reda je bila izveštaj Predsedništva stomatološke sekcije DLV-SLD i članova skupštine Stomatološke komore Srbije (SKS) sa teritorije APV o toku sednice skupštine SKS održane 13. oktobra 2007. u Beogradu:

 

1.Prisutni stomatololozi su informisani o pismenom zahtevu Predsedništva stomatološke sekcije DLV-SLD za dostavljanjem zapisnika i uvida u izborni materijal sobzirom na utvrđene nezakonitosti tokom izbornog postupka za biranje u organe SKS (odbijen izveštaj izborne komisije od strane skupštine zbog nezakonitog eliminisanja više kandidata za najvažnije funkcije,  3 od 5 članova izborne komisije su se kandidovali za funkcije, dopisivanje rukom imena kandidata na već odštampanim glasačkim listićima, odštampana imena nepostojećih lica na glasačkim listićima, izbor 9 članova UO SKS imesto po Statutu predviđenih 8 članova, itd) 


dlv-sld dlv-sld

 

2.Stavovi naših članova u skupstini SKS su dobili jednoglasnu podršku od članova stom. sekcije DLV-SLD sa  zahtevom da nastave delovanje u cilju vraćanja SKS u legalne tokove kroz poštovanje zakona, statuta i poslovnika a preko mera nadzora nad zakonitošću rada od strane Ministarstva zdravlja po čl 49 Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

 

 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons